Güneri Cıvaoğlu yazdı: Uluç Gürkan’ın dönüşü…

1.850

Güneri Cıvaoğlu, Uluç Gürkan’ın “ERMENİ SORUNU’NU ANLAMAK” başlıklı kitabını son yıllarda okuduğum en iyi donanımlı araştırma kitaplarından biri” olarak tanımladı ve “Ancak” diye ekledi:

 “ ‘Bilgileri/belgeleri’ arşivlerden gün ışığına çıkartan kitaplardan çok önemli farkları var.

Uluç Gürkan yorumlarla teori oluşturuyor.

Ayağı yere sağlam basan çözümler öneriyor…”

 

Nefret Suçu

Güneri Cıvaoğlu – MİLLİYET (02.02.2012)

ULUSLARARASI hukukta “Hate Speach” diye bir suç tanımı var.
Tam çevirisi “nefret söylemi…”
Bir milleti, tümüyle bir toplumu “nefret odağı” haline getiren söylemler suç.
Bu bağlamda “Türkler Ermeni Soykırımı yaptılar” iddiasının da o kapsamda yorumlanması gerekiyor.
İki örnek daha…
“Almanların Yahudi soykırımı… Sırpların Müslüman Boşnaklara katliamı…”
Bu insanlık suçlarını bütünüyle Alman milletinin ya da bütünüyle Sırp ulusunun üstüne yüklemek yanlıştır.
“Nefret suçunu” oluşturur.
Nurnberg mahkemesinde yargılanan ve hüküm giyen Alman ulusu değil, devleti yöneten ve soykırımı yaptıran Nazi büyükleriydi.
Savaş Suçları Mahkemesi’nde sanık sandalyesine oturtulan, yargılanan ve hüküm giyen de katliamın başı olan “kasap” lakaplı Miloseviç ve onun kasap yamaklarıydı. (Hâlâ yakalanmamış olanları var.)
Sonuç…
“Ermeni Soykırımını Türkler yapmıştır. 1 buçuk milyon Ermeni’yi Türkler öldürmüştür” söylemi bir ulusu hedef alan “nefret” suçudur.
Fransız Millet Meclisi’nde ve Senato’sunda bu hukuk sınırları çok kez çiğnenmiştir.

KAYGAN METİN
ANCAK… “İnkârı suç sayan yasa” metni yazılırken bu yanlışa düşmemeye özen gösterilmiş.
Fransız Anayasa Konseyi (Mahkemesi) bu açıdan konuya nasıl bakacak bilemiyorum.
Ama “soykırım” iddiasının ya da “Ermeni tehcirinin (zorunlu göç)” talimatını veren İttihatçı iktidar adına Talat Paşa’nın rolü önemlidir.
Tehcirden sonraki yıllarda işgal altındaki İstanbul’da bu konu yargıya götürülmüştür.
Sorumlu oldukları izlenimleriyle dönemin İttihatçıları Malta Adası’na sürgün gönderilmişlerdir.
Ama…
İngiliz raporlarında “soykırım kanıtı saptanamadığı ve Malta’dakilerin orada daha fazla tutulmalarının yanlışlığını” belirten, hatta altını çizen satırlar var.
Fransız Anayasa Mahkemesi için bu da ek veya yardımcı veri olabilir.

YASANIN KENDİSİ FAUL
SOYKIRIM iddiasının odağına Türkleri koyarak “nefret söylemiyle” küresel hukukun “nefret suçu” tanımına düşmek… Devletlerin ve milletlerin değil sorumlu kişilerin sanık olabileceği temel ilkesi…
Bunlar elbette Fransız Anayasa Mahkemesi üyelerini etkileyebilir.
Ama…
Anayasa Mahkemesi -büyük olasılıkla- yasanın kendisinin faul olduğunu görecektir.
Özgürlüğün doğduğu rahim olan Fransa’da “söz özgürlüğüne yasak” getiren bir kanun utanç verici bir lekedir.
“Ermeni Soykırımını inkâr edene para ve hapis cezası” öngören yasa faşist damgalıdır.
Tartışmaya, yeni fikirlere, araştırmaya yasak getirmektir.
Gerçeğin ışığının görünmesini önlemeye kalkışmaktır.
Karartma yapmaktır.
Fransız devletinin kuruluş felsefesine ve Anayasa’sının temel ilkesine tahrip kalıbı koymaktır.
Mahkemenin ön yargılı ya da Sarkozy’nin veya Ermeni lobisinin etkisi altına girebilecek 1-2 üyesi dışında diğerlerinin adalet terazisi karşısında gözlerinin ve vicdanlarının bağlı olmadığına inanmak istiyorum.

 

Türk düşmanlığı gen haritası: Nefret Suçu

Güneri Cıvaoğlu – MİLLİYET (03.02.2012)

FRANSA‘da kabul edilen ve Anayasa Mahkemesi’ne götürülen “inkâr yasasını” sadece Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Türk düşmanlığıyla izah etmek sığlıktır.
Bugün hâlâ ve yüzyıllardır çok etkili isimler “Avrupa’da Türklere nefret tohumları” ekmiştir.
İşte örnekler…

TÜRKLER YOK EDİLMELİ
ÖNCE güncelden başlayayım.
İsveç’in önceki Türkiye Büyükelçilerinden Eric Cornel’in, “Bir İslam ülkesinin kutsal Roma İmparatorluğu” başlıklı makalesinden satırlar:
“Avrupalılık bilinci, Türklerin İslami yayılmacılığının önlenmesi için yürütülen mücadele sürecinde gelişmiştir. Dolayısıyla, Hıristiyanlığın İslam’a karşı konumu, Avrupa’nın Türklere karşı tutumu gibi, soğukluk ve umursamazlık temelindedir.”
Sarkozy’nin kafası “tek” değil. Büyükelçi Cornel ve onun gibiler çok. O kafalar geçmiş yüzyıllardan bu yana aynı tohumların zehirli ürünleriyle beslendiler.
Bakınız nasıl?
Alman Papaz Martin Luther (1483-1576) Hıristiyanlıkta Reform hareketini başlatan kişidir.
Hoşgörüyü esas alan, özgürlükçü bir din anlayışını savunmuştur. Protestanlık mezhebinin kurucusudur.
Hoşgörünün yolunu açan Luther’e göre Türkler Katolik Kilisesi’nin yanlışlarına, yolsuzluklarına karşı “Tanrı’nın gönderdiği cezadır.”
İşte satırları:
“Türkler, Tanrı’nın öfkeli kırbacı, yakıp yıkan şeytanın uşağıdır.
Türk’ün tanrısı olan şeytanı yenmeden Türk’ü yenmek kolay olmayacaktır. Tanrı, işlenen sayısız günah ve nankörlük nedeniyle şeytan Türkleri Almanların başına bela etmiştir.
Bir Türk’ü öldüren vicdan azabı duymamalı; tersine Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır.
Eğer Samson gibi güçlü olsaydım, çaresini bulur her gün bir Türk öldürürdüm…”
………………….
Fransız Filozof Voltaire… Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketinin öncülerindendir.
Günümüzde özellikle düşünce ve ifade özgürlüğünün temel taşı sayılan “Efendi, fikirlerine katılmıyorum; ama fikirlerini özgürce dile getirmeni sonuna kadar savunacağım!” sözüyle tanınmaktadır.
Ama bakın Rus-Osmanlı Savaşı sürerken Rus Çariçesi II. Katerina’ya yazdıklarına:
“Yüce majesteleri, Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Siz Avrupa’nın gücünü aldınız. Türk dilini ve onu konuşanları Avrupa’dan sürmek gerek… İnsanlığın iki büyük baş belası var: Birincisi veba, ikincisi Türkler…
(…) Hümanizm ilkem olmasaydı, Türklerin hepsinin kökünün kazınmasını görmek isterdim.
Ben en azından birkaç Türk’ün öldürülmesine katkıda bulunmak isterdim.
Gerçi bu benim hoşgörü ilkeme uymuyor, ama insanlar çekilişlerle yoğrulmuştur…”
Prusya Kralı’na yazdığı mektupta ise “Yunanistan’a zulmeden Türklerden her zaman nefret edeceğim. Ne barbar şeyler! Onlara 60 yıldır Cenevre saatleri satıyoruz, ancak hâlâ bunlarla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Saatleri nasıl kuracaklarını bile bilmiyorlar.”
………………
İngiliz şair George (Lort) Byron (1788-1824), romantik akımın öncesi Byron Türklerden nefret konusunda romantik değil.
Osmanlı’ya karşı Yunan isyanı sürecinde isyanlara fiilen katılmak için Yunanistan’a gitmişti.
………………
Fransız şair, yazar ve devlet adamı Victor Hugo (1802-1885):
Bu katil imparatorluktan, “Osmanlı”dan yakamızı kurtaralım. Bağnazlığı ve zorbalığı susturalım.
Elde kılıç dolaşan boş inançları, doğmaları etkisiz hale getirelim.
………………
Alman filozof Friedrich Engels (1820-1895):
“Avrupa’nın en güzel toprakları ayak takımının egemenliğinden kurtarılacaktır.
Avrupa Türkiye’sinde Yunan Slav kent soylu sınıfının etki ve zenginliği sürekli artmakta, Türkler her geçen gün gerilemekte.
Zaten Türkler devleti ve asker gücünü ellerinde tutmasalardı çoktan yok olup giderlerdi.
Türklerin sahip oldukları -uygarlığı engelleyen- bu tekel ve güç artık güçsüzlüğe dönüşecektir.
İşin doğrusu, Türklerin ortadan kaldırılmaları gerekir.”

GÜRKAN’IN DÖNÜŞÜ

MESLEKDAŞIMIZ Uluç Gürkan’ı siyasete kaptırmıştık.
Politikada da başarılı oldu.
Yıllarca Meclis Başkan Vekili olarak zorlu oturumları sağduyuyla yönetti.
Bir süredir ODTÜ’de öğretim üyesi.
Yukarıdaki satırları da onun son kitabından alarak yansıttım.
Uluç Gürkan’ın “ERMENİ SORUNU’NU ANLAMAK” başlıklı kitabı “ciddi” bir araştırma.
Ancak…
“Bilgileri/belgeleri” arşivlerden gün ışığına çıkartan kitaplardan çok önemli farkları var.
Uluç Gürkan yorumlarla teori oluşturuyor.
Ayağı yere sağlam basan çözümler öneriyor.
Teorisini başka bir yazıda irdeleyeceğim.
Şu kadarını belirteyim ki “inkâr yasasıyla” Martin Luther’e kadar uzanan zaman tünelinde Prof. Huntington’un “medeniyetler çatışması (Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında kehaneti!)” yeni bir başlangıcın durağı.

 

Haç tutulması…

Güneri Cıvaoğlu – MİLLİYET (04.02.2012)

DÜN “soykırımı inkâr yasasının” yüzyıllar boyu saçılan zehirli tohumların ürünü olduğunu yazmıştım.

Martin Luther, Voltaire, Victor Hugo, Lord Byron, hatta Engels “Türklerin barbar olduklarını, Avrupa’dan sökülüp atılmalarını, yok edilmeleri gerektiğini” satırlarıyla haykırmışlardı!

Bunlardan bazıları “hümanist olmama rağmen birkaç Türk öldürmek isterim” bile demiş. (*)

Soykırım” iddiasıyla Türkleri suçlayan Avrupa uluslarının köklerinde “soykırım azmettiricisi” genleri var.

Aslında kök daha da derinlerde…

Haçlı Seferleri İslam’a karşı Avrupa’dan dalga dalga Ortadoğu’ya akmıştı.
“Hilal’e” karşı “haç”…

Daha sonraları bir İslam Devleti olarak Osmanlı’nın Avrupa’da fetihleri ve yerleşmesi Haçlı Seferleri’yle Ortadoğu’ya taşınan “İslam’a nefret” psikolojisini “Türk’ten nefrete” dönüştürdü.

Avrupalı için Osmanlı, İslam’ın simgesiydi.

Avrupalının göğsüne dayanmış hançer olan Türkler Avrupa’dan kovulmalıydı.

 

Hatta Victor Hugo Osmanlı’nın Sırbistan’ı işgali konusunda şöyle yazmış:

“Bu kahraman küçük ulusun (Sırpların) çırpınışı ne zaman sona erecek? Sırbistan’da yaşananlar Avrupa Birleşik Devletleri’nin gerekliliğini gösteriyor. Bu katil imparatorluktan (Osmanlı) yakamızı kurtaralım.”

 

Bakınız daha o tarihte -belki de ilk kez- “Avrupa Birliği” telaffuz edilmiş.

Yani…

İleride “Avrupa Birliği’ne” varacak “Avrupa Birleşik Devletleri” fikri Türklere karşı toplu savunma amaçlı olarak düşünülmüş.

 

Avrupa Birliği’nin “bekleme salonunda” yıllardır Türkiye’nin oturtulması, bir türlü salon kapısının açılmaması, yüzeydeki diğer nedenlerin yanı sıra bu ilginç söylemde de izah buluyor.

 

HUNTİNGTON’DAN İŞARET FİŞEĞİ

 

ULUÇ Gürkan gazeteciliği ve politikacılığı ötesinde Avrupa Konseyi Türk Parlamento Grubu’nun başkanlığını da yaptı.

Son yıllarda okuduğum en iyi donanımlı araştırma kitaplarından biri.

Tarihin jeoloji katmanlarından numuneleri gün ışığına çıkartırken güncelle bağlantılarını buluyor, teoriler oluşturuyor.

Örneğin…

Prof. Huntington’un “Medeniyetler Çatışması 21. Yüzyıl’da dinler arası (Hıristiyanlarla Müslümanlar) savaşlarla olacak” öngörüsünü hatırlayalım.

Bu öngörüyle Ermeni sorununun arasında bir ilişki var mı?

Uluç Gürkan bu olasılığın yüksekliğine işaret ediyor.

Huntington şu mesajları vermişti:

“21’inci Yüzyıl’da savaşın tarafları ‘hilal’ ve ‘haç’ olacaktır.

İslam’ın sınırları kanlıdır.

Bir uygarlık olarak Hıristiyanlığın tarihi düşmanıdır.

Türkiye’yle Ermenistan’ın Kafkaslar’daki ilişkileri de bu düşmanlığın ve İslam’ın sınırlarının kanlı olmasının kanıtıdır.”
Bitmedi…

Huntington’dan satırlara devam:
“Çok uluslu bir imparatorluk fikrini reddeden Kemal (Mustafa Kemal Atatürk) homojen bir ulus devlet meydana getirmeyi amaçlamış, bu süreçte Yunanlıları ve Ermenileri ülkeden zorla kovmuş ve öldürmüştür.”

Çirkin bir çarpıtma…

“Soykırım” iddiasının bir sonraki adımının Türkiye Cumhuriyeti dönemini hedef alacağı görünmekte.

ASALA’DAN YASALA

PEKİ, Huntington’un bu satırları yazdığı 1993 yılından sonra neler oldu?
Ermenilerin 1915’te yaşadıkları ve Türklere yaşattıkları çok uzun süre, “artık gerilerde kalmış acı olaylar” olarak görüldü.

Ancak…

1970’lerde Ermenileri temsil ettiği iddiasıyla ASALA adlı bir terör örgütü ortaya çıktı.
1973-1984 yılları arasında çoğunluğu yurtdışındaki diplomatlarımız olmak üzere ASALA, 42 Türk vatandaşını öldürdü.

ASALA “geçmişi unutturmamak” ve “geçmişin intikamını almak” gibi açıklamalar yapıyordu.

Son eylemini 1983’te Paris Orly Havaalanı’ndaki THY bürosunda koydu.
Patlattığı bombayla 2 Türk, 4 Fransız, 1 Amerikalı ve 1 İsviçreli yaşamını yitirdi.

10 yıl boyunca bir sessizlik.

Ermeni iddiaları ne silahlı, ne silahsız gündemde yok.

Ve…

Huntington’un büyük yankılar yapan makalesi ve kitabından sonra yabancı parlamentolardaki “Ermeni Soykırımı’nı tanıma” kararları bir patlama yapıyor.

Parlamentolarda “soykırımı tanıma” kararlarının 5’te 4’ü 1990’lı ve 2000’li yıllara ait.
Zamanlamanın örtüşmesi için “bu kadar tesadüf olmaz” dedirtiyor.

Ermeni lobisi mi Prof. Huntington’dan esinlendi?

Yoksa oyun çok yönlü ve çok daha büyük bir senaryonun Huntington’a yazdırılması mı?
………………..
(*) Uluç Gürkan’ın “ERMENİ SORUNU’NU ANLAMAK- Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak” adlı kitabı / Destek Yayınevi…

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.