Ziraat Bankası matbaasının tasviyesine ilişkin

159

Tasarı: 

Durum: Cevaplandı

Özet: Ziraat Bankası matbaasının tasviyesine ilişkin

İçerik: TBMM BASKANLIĞI’NA
Ankara, 4 Mayıs 2001

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim.
Saygılarımla.
Uluç Gürkan

  1. Ziraat Bankası matbaasının tasviye kararını kim almıştır? Bu karar hangi gerekçeyle alınmıştır?
  2. Matbaadaki makinaların toplam piyasa değerinin 3 trilyon lirayı aştığı belirtilmektedir. Buna karşın makinaların satışı için hazırlanan ihale sözleşmesinde satış için hiç bir fiyat belirlenmemiştir. Makinaların gerçek değeriyle satışı yerine yok pahasına satışı mı planlanmaktadır?
  3. Satış yetkililerinin, ihale sözleşmesinde fiyat belirlenmemiş olmasına karşın, satış için 1.6 trilyon liralık bir tavan değeri saptadıkları doğru mudur? Satış için böylesine düşük bir tavan değeri öngörülüyorsa, matbaanın kıdem tazminatları karşılığında çalışanlarına satışı niçin düşünülmüyor? matbaanın 97 çalışanının kıdem tazminatı tutarı 1.5 trilyon lirayı bulmaktadır.
  4. Milli Eğitim Bakanlığının matbaa kapasitesini arttırmak için aciil ihtiyaç içerisinde olduğu, ancak bütçe kısıntıları nedeniyle bunu şimdilik gerçekleştiremediği, bu nedenle dışarıya trilyonlarca liralık baskı isi yaptırdığı ve bunun da eğitimde telafisi güç gecikmelere yol açtığı bilinmektedir. Ziraat bankası matbaasının yok pahasına satışı yerine Milli Eğitim Bakanlığı’na devri kamu yararına olmaz mı?

CEVAP
Bankamızın her türlü matbuu evrak, sürekli form, reklam afişlerinin basılması, ayrıca soru kitapçığı, eğitim amaçlı kitap ve bunun gibi tanıtıcı kitaplar ile Bankamızın masa üstü takviminini basımı ve ciltleme işlemleri bankamız matbaasında gerçekleştirilmektedir.
Ancak bankamızın yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde dahili haberleşme kağoıt ortamı yerine, elektronik ortamda yapılacağından, yukarıda bahsedilen hizmetlere daha az ihtiyaç duyulacağı ve söz konusu hizmetlerin dışarıdan teminin daha ekonomik olacağı anlaşıldığından, matbaada bulunan bütün makinaların satışı konusunda T.C. Resmi gazete ve yurt çapında yayın yapan üç gazetede ilan edilmesi suretiyle ihaleye çıkılması Yönetim Kurulumuzun 22.5.2001 tarih ve 232 sayılı onayı ile kararlaştırılmış ve bu konudakji süreç başlatılmıştır.
Söz konusu makinelerin satışı konusunda belirlenmişl herhangi bir tavan g,fiyat bulunmayıp, bankamız satınlama ve satış yönetmeliği hükümleri gereğince böyle bir sınırlama yapılması imkanı da bulunmamaktadır.
Satışa sunulan makinalarin gerçek piyasa değerlerinin tesbiti için, bankamız ilgili birimlerinden oluşturulan bir komisyon tarafından gerekli ekspertizx çalışmaları yapılmış olup, bankamız tarafından yapılan bu çalışmanın dışında matbaa makinaları ile ilgili konularda uzman bir üniversitemiz tarafından başlatılan ekspertiz çalışmaları da halen devam etmektedir.
Bankamız satınalma ve satışi yönetmeliği hükümleri dahilinde yürütülmekte olan ihale süreci sonucunda elde edilecek bütün teklifler, yukarıda arz edilen ekspertiz çalışmaları sonucunda belirlenecek piyassa değerleri ile karşılaştırılarak şeffaf şekilde değerlendirilmelerini müteakip bu konuda yapılacak işlemler ile ilgili nihai karar bankamız yönetim kurulu tarafından verilecektir.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederiz.

H. Mahmut Haboğlu
Genel Müdür

A. Gürşen Çakaloz
Yardımcısı Murahhas Üye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.