SOLDA BİRLİK ÇAĞRISIulucgurkan.net

Oca 11 2007 Etiketler : Uluç Gürkan, ANKA AJANSI
SOLDA BİRLİK ÇAĞRISI

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, 10 Aralık Hareketi'nin yaptığı “solda birlik” çağrısını “önemli ve son derece yaşamsal” bulduğunu söyledi“KİMSE SOLDA BİRLİK ÇAĞRISINA ÎLGİSİZ KALAMAZ”

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, 10 Aralık Hareketinin yaptığı “solda birlik” çağrısını “önemli ve son derece yaşamsal” bulduğunu söyledi.

Kimsenin bu çağrıya ilgisiz kalmaya hakkı yoktur” diyen Gürkan, “Merkez solun hem siyasal parti düzeyinde hem de gruplar ve kişiler bağlamında, bütün bireysel hesapları bir kenara bırakarak, bir araya gelmeleri ve seçimlerde tek çatı altında güçbirliği yapmaları kaçınılmazdır. Biz de uzun süredir bunu savunuyor ve gereğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü solda bütünleşme, geniş halk kitlelerine umut verecek ve Türkiye’de çağdaş uygarlık yolunda merkez solun iktidar kapısını yeniden açacaktır” diye konuştu.

Gürkan, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik, bağımsızlık, ulusal bütünlük ve tam demokrasi temelindeki kuruluş felsefesi, iç ve dış bedhahların saldırılarıyla karşı karşıyadır. Bu tehdidi bertaraf etmek ve Türk ulusu için çağdaş uygarlık yeniden açmak bizim kaçınılmaz görevimizdir.

Merkez solun seçim ittifakı görevi ve ödevinden kaçınanlar tarihi bir yanılgı içinde olacaklardır. Bu nedenle 10 Aralık Hareketi’nin solda birlik çağrısını coşkuyla destekliyor ve yüreğinde Türkiye sevgisi olan herkesi bu çağrıya omuz vermeye ve kendi payına düşeni özveriyle yapmaya davet ediyorum.”

Mahmut Övür – Sabah (11.01.2007)

Solda 'birlik' rüzgârı

Solun bitmez tükenmez birleşme arayışı sürüyor. Ne CHP'nin mevcut durumu kabulleniliyor, ne de yeni ve güçlü bir çıkış yaratılabiliyor.

Ama bu gerçeğe rağmen, birleşme umudu hâlâ sıcaklığını koruyor.

Neler olduğuna gelince...

DSP'den SHP'ye, 10 Aralık Hareketi'nden Sosyalist Sol'a, CHP dışındaki tüm solda "sessiz ve derinden" bir birleşme çalışması sürüyor.

Bu konuda son dönemin en ciddi adımı da içinde bulunduğumuz günlerde atılıyor.

Aralarında DİSK'in de bulunduğu 10 Aralık Hareketi'nin dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısı, bu açıdan bir dönüm noktası olacak gibi.

Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Burhan Şenatalar basın toplantısında şöyle diyordu:

"10 Aralık Hareketi olarak bir yıldır sosyal demokrat, demokratik sol, özgürlükçü sosyalist parti, grup ve kişilerin Türkiye siyasetine en etkin katkıyı yapmasının koşullarını ve yöntemlerini araştırdık, tartıştık. Önerdiğimiz süreç yenilenme temelinde bütünleşme ve kitleselleşmedir."

Bu kitleselleşmenin çok şeyi değiştireceğini söyleyen Şenatalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte büyük parti, küçük parti anlayışının aşılması ve tüm güçleri birleştirecek ortak tutumların geliştirilmesi gereklidir."

10 Aralık Hareketi'nin bu çıkışına DSP ve SHP de sıcak bakıyor. Bu nedenle solun CHP dışında kalan güçleri için, önümüzdeki günler bir hayli hareketli geçeceğe benziyor.

Bu hareketliliğin başlangıç tarihi de belli; 20 Ocak 2007. O gün Demokratik Sol Parti solda birlik adına toplanıyor.

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, birkaç gün önce bugünlere ilişkin şöyle diyordu:

"Mutabakatı büyük ölçüde sağlıyoruz. CHP'nin durumu ortada. DİSK ve diğer unsurlarla olumlu görüş alışverişleri sürüyor. Sanırım DSP bir çekim ve toplanma merkezi olacak."

DSP'nin toplanmasından bir gün sonra yani 21 Ocak'ta da SHP Küçük Kurultayı'nı topluyor. O kurultayın birincil amacı da solda birlik.

SHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Göğüş bu gidişi şöyle değerlendiriyor:

"Biz başından beri sol ittifakı savunuyoruz. 21 Ocak'ta da Küçük Kurultay'ı topluyoruz. Orada bu süreçle ilgili çalışma yapacağız. Rahmetli Ecevit'in önerisi de bu doğrultudaydı. Umarım bu çabalar iyi neticelenir."

Şimdi herkesin merak ettiği soru şu; eğer CHP dışındaki solda birlik başarılırsa ortaya nasıl bir tablo çıkacak?

İlgiyle izleyeceğiz.

Meral Tamer – Milliyet (11.01.2007)

Solda yenilenme sensiz olmaz!"Soldaki tıkanmışlığı aşacak anahtar, gökten zembille inmeyeceğine göre 10 Aralık Hareketi'nin yaptığı çağrıya duyarsız kalamayız

Solda yenilenme

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ile Prof. Dr. Burhan Şenatalar'ın eşbaşkanlığında 1 yıldır "Solda Yenilenme" ana teması etrafında çalışmalarını yürüten 10 Aralık Hareketi, dün bir çağrı yaptı. Ben bu çağrıdan kendi payıma ve sizler adına şu cümleyi cımbızla çektim:

"Solda güç birliği gereklidir ve mümkündür. Bu, bir bakış açısı meselesidir. Gün, geçmişten ders çıkararak yenilenme ve bensiz olmaz demek yerine sensiz olmaz deme zamanıdır."

10 Aralık Hareketi'nin çağrısında;

1) Türkiye'yi dünyadan koparmadan ve AB'den uzaklaştırmadan, bugünkünden farklı anlayışa sahip bir yönetime kavuşturma özlemi var -ki bunun eksikliğini nicedir hissediyoruz.


2) Bilgi ekonomisinin ve onun gereği olan nitelikli insan gücünün önemi vurgulanıyor ve bilgi ekonomisi odaklı bir kalkınma stratejisi öngörülüyor -ki Türkiye'nin dünyadan kopmaması için bu da çok önemli.


3) Hukuk devleti ve insan hakları odaklı siyaset yapma biçimi gibi Türk siyasetinin yenilenmeye şiddetle ihtiyacı olduğu alanlar da bu çağrıda ön plana çıkarılmış.

... 10 Aralık Hareketi diyor ki:


"Türkiye'de demokratik solun, sosyal demokrasinin ve özgürlükçü solun şu anda varolan potansiyeli bile, bu kesimdeki siyasi partilerin taraftarlarının toplamından çok daha geniştir.

  • Yenilenme yalnızca mevcut sosyal demokrat partilerin mensuplarını değil, bunlardan ayrılmış, partiler dışında kalmayı tercih etmiş ya da genç yaşı nedeniyle bugüne kadar partilerde yer almamış ama çağdaş, ileri, demokratik bir Türkiye özlemini taşıyan on binlerce, giderek yüz binlerce insanı harekete geçirecektir.

  • Bu nedenle yenilenme temelinde bir bütünleşme ve kitleselleşme, soldaki mevcut siyasi partileri mevcut yapılarıyla biraraya getirmeye yönelik ve esasen bu dar çerçevede başarı olasılığı bulunmayan girişimlerden kat kat daha güçlü, anlamlı ve sonuç alıcı olacaktır. Çok daha büyük ve büyümeye çok daha elverişli, bir enerji, kitle, hareket ve güç oluşturacaktır."